ملاقات شهردار منطقه 2 با رسول خطیبی/ اهدای لوح یادبود به عادلی

ملاقات شهردار منطقه 2 با رسول خطیبی/ اهدای لوح یادبود به عادلی