برنامه قلعه‌نویی برای افزایش صمیمیت در استقلال/ افشارزاده دست به جیب می‌شود؟

برنامه قلعه‌نویی برای افزایش صمیمیت در استقلال/ افشارزاده دست به جیب می‌شود؟