جباری: در داربی شانس استقلال بیشتر است/ گل 40 متری ام به پرسپولیس را فراموش نمی کنم

جباری: در داربی شانس استقلال بیشتر است/ گل 40 متری ام به پرسپولیس را فراموش نمی کنم