توضیح سخنگوی باشگاه استقلال درباره برخی اظهارات

توضیح سخنگوی باشگاه استقلال درباره برخی اظهارات