احمدی‌نژاد و مشایی جلسات زیادی با مجیدی برگزار کردند/ فرهاد بازیکن مورد علاقه رییس دولت قبلی بود!

احمدی‌نژاد و مشایی جلسات زیادی با مجیدی برگزار کردند/ فرهاد بازیکن مورد علاقه رییس دولت قبلی بود!