تکذیب خبر نشریه ژاپنی درباره مذاکرات هسته‌ای

تکذیب خبر نشریه ژاپنی درباره مذاکرات هسته‌ای