کاهش قیمت طلا به کمتر از 1200 دلار

کاهش قیمت طلا به کمتر از 1200 دلار